Условия за ползване

Преди да можете да използвате сайта и неговите услуги, вие се съгласявате да прочетете и приемете тези условия за ползване.

1. Въведение

Сайтът damikanyat.bg e виртуална платформа в Интернет с информационна база данни. Създаден от « ДАМИКАНЯТ/DAMIKANYAT» ООД (наричан по-долу ‘‘притежателя на сайта’’), в съответствие със законодателството на Република България, сайтът е предназначен да дава възможност на своите потребители да осъществяват контакт помежду си с цел – виртуални запознанства и комуникация между физически лица с цел намиране на партньор в живота, за удоволствие или просто за убиване на време.

2. Регистрация на потребители

Регистрацията в сайта е напълно безплатна.

2.1. За да станете потребител на сайта www.damikanyat.bg и да можете да ползвате неговите услуги трябва първо да имате регистрация. Услугите, предоставени от сайта, са забранени за малолетни лица и с вашата регистрация вие декларирате, че сте най-малко но 18 (осемнадесет) години и че сте прочели и сте съгласни с общите условия за ползване на сайта. Притежателят на сайта не носи отговорност, ако информацията, която му е предоставена от потребителя е грешна или невярна.

2.2. Като/ако се регистрирате, за да станете потребител, се съгласявате също така, да предоставяте точна, актуална и подробна информация за себе си, каквото е изискването на нашия формуляр за регистрация ("Моят профил") и неговите всички категории. Съгласявате се да поддържате и обновявате вашата информация, за да може тя да бъде точна, актуална и пълна. Вие се съгласявате, че ние можем да считаме вашия Профил за точен, актуален и пълен. Вие приемате и се съгласявате, че ако сметнем, че вашия профил не е истински, неверен, неточен , не е актуален, или непълен и незавършен по един или друг начин, притежателя на сайта си запазва правото да прекрати това взаимно съгласие и да ви отнеме възможността да ползвате услугите на сайта по всяко време, без да се налага да ви изпраща предварително предупреждение. Регистрацията в www.damikayat.bg има силата на съгласие за сключване на договор между потребителя и притежателя на сайта. Притежателят на сайта също така си запазва правото, ако реши да деактивира, изтрие или прекрати вашата регистрация в сайта, да го направи без да е длъжен изрично да дава конкретна причина за това. Така потребителя губи всичките си права и сайта няма задължение да възстанови обратно неговата регистрация. Чрез вашето приемане на общите условия за ползване на услугите на сайта, вие също давате правото на притежателят на сайта да събира, съхранява и използва информацията за вас, която става достъпна за него при вашата регистрация и при попълването на вашия профил, по начин, който да позволява идентифицирането ви. Потребителя може да деактивира или да изтрие профила си посредством предвидената за това действие функция в сайта. Така той губи всичките си права. При деактивирането и/или изтриването на профила, събраната информация за потребителя, по време на неговата регистрация и по време на ползването на сайта, се архивира и остава недостъпна за другите потребители. В случай, че потребителя е деактивирал временно профила си, неговата информация може да се дезархивира и да стане отново достъпна за другите потребители в сайта, като той се впише отново в сайта, използвайки своя псевдоним/e-mail и парола.

3. Поверителност

3.1. Притежателят на сайта се задължава да положи необходимата грижа, за да предотврати достъпа на трети лица до съхраняваната информация за потребителите на сайта и да не предоставя събраната информация за потребителите на трети лица освен в случаите, когато съответният потребител е дал съгласието си за това или е направено официално искане от оправомощени за това органи като полиция, съд, прокуратура и други подобни. Информацията и личните данни на потребителите са криптирани и се съхраняват в защитен сървър.

3.2. След регистрация цялостната информация за вашия профил не е публична и е единствено видима само за други регистрирани потребители. По този начин, тя остава невидима за уеб търсачките и не излиза в техните резултати от търсене.

3.3. Паролата, използвана от потребителя на сайта при неговата регистрация и при вписване в сайта е криптирана и е невидима както за притежателя за сайта, така и за всеки друг потребител. Информацията за потребителите на сайта и техните лични данни, както и данните от тяхната комуникация с други потребители в сайта, остава строго поверителна и притежателя на сайта се задължава да подсигури нейното съхранение.

4. Услуги

Притежателят на сайта не носи никаква отговорност за вашето ползване на Услугите на сайта. Те са за Ваша единствена и лична употреба и нямате право да разпространявате вашето Име/Псевдоним/и мейл и парола, позволявайки на други лица да използват Услугите на сайта чрез вашия потребителски профил и членство. Притежателят на сайта не носи отговорност за настъпили вреди в следствие на неправомерно използване на потребителско Име/Псевдоним и парола. Използването на Услугите на сайта е стриктно забранено за лица под 18 години, независимо от това дали те имат родителско съгласие.

4.1. Безплатни услуги Притежателя на сайта предоставя за ползване на своите потребители определени услуги само срещу регистрация, като за тях не изисква заплащане. В тях се включват изграждане на личен профил с текстова информаци и снимки, търсене на други профили според критерии, съставяне на виртуален лист с контакти и други. Притежателя на сайта си запазва правото, да променя едностранно, по всяко време и без необходимостта от изрично предупреждение за потребителя, услугите, които предоставя на потребителите си, кои от тях да бъдат безплатни и кои да изискват от потребителя заплащане на определена сума за да е възможно използването им.

4.2. Платени услуги Притежателя на сайта предоставя на потребителите си възможността да използват услуги, за които освен регистрация, да изисква и заплащане от потребителя, за да стане възможно използването им от заплатилия потребител. Кои услуги са платени, подробните детайли относно платените услуги : това какво включва всяка платена услуга, трайността на абонамента за конкретната услуга, наличните начини за заплащане и определената цена за всяка услуга и/или абонамент, са споменати на определеното от притежателя за това място, като тази информация е предоставена по четлив и разбираем начин. Притежателя на сайта си запазва правото, да променя едностранно, по всяко време и без необходимостта от изрично предупреждение за потребителя, услугите, които предоставя на потребителите си, кои от тях да бъдат безплатни и кои да изискват от потребителя заплащане на определена сума за да е възможно използването им.

5. Права и задължения

Като потребител на услугите на сайта и с вашата регистрация, вие се съгласявате че : Вие ще ползвате Услугите на сайта единствено по начин, който е разрешен и легален, съгласно всички приложими закони и разпоредби. Този начин трябва да е позволен и от условия и правила, описани в настоящото съгласие.

5.1. С регистрацията си вие се задължавате да спазвате и да се придържате към нашите правила, услуги и приемливи политики и всички други условия свързани с вашето ползване на услугите на сайта и да ги уважавате. Вие се съгласявате, че няма да изпращате верижни съобщения, нежелани (junk) съобщения, рекламни, spam(спам) съобщения, агитацонни или пропагандни съобщения и материали и/или всякакъв вид покана за ползване на други Услуги или Продукти, предлагани извън сайта www.damikanyat.bg, на когото и да е друг потребител. Вие се съгласявате, че по никакъв начин няма да копирате, променяте, публикувате, разпространявате, показвате, продавате, предавате или възпроизвеждате съдържание и материал с авторски права, търговски марки, или други защитени частни информации, без изрично писмено запитване отправено към собственика на тази информация и неговото съгласие.

5.2. Публикувайки информация или съдържание за коeто и да е външнo на сайта www.damikanyat.bg пространство, вие автоматично декларирате и гарантирате пред притежателя на сайта и пред другите негови потребители, че имате правото и/или неотменимия, вечен, напълно платен и световен лиценз за ползването, копирането, показването и разпространяването на тази информация и съдържание, за произвеждането на производни произведения, или да включвате това съдържание или информация в други творби и се съгласявате да представите при необходимост необхотимите лицензи, подлицензи и резрешителни за действията описани по-горе.

5.3. Ползването на Услугите на сайта е изцяло на ваша отговорност и на ваш риск. Притежателят на сайта и неговите служители, директори, работници, агенти, съдружници и партньори не носят отговорност за евентуална вреда, която може да стане, в следствие на свързването ви (по какъвто и да е начин) с който и да е от потребителите на сайта (в това са включени и емоционалните, вербалните и физически нападения и насилия), по какъвто и да е начин.

5.4. Съгласявате се да не споделяте, публикувате или показвате на който и да е от потребителите на сайта, всякаква форма на обидни, клеветнически, нападателни, невярни, насилствени, оскверняващи, нецензурни, сексуално нападателни, заплашителни, безпокоителни, расистки или нелегални материали и съдържания, включително и не само, голи снимки на себе си или на други, порнографски снимки, фотографии и други подобни материали, и всички други видове незаконни и неприемливи материали. Притежателят на сайта си запазва правото да преценява по своя лична преценка кой материал отговаря на по-горе описаните характеристики и да премахне или изтрие тези материали от сайта по всяко време и без предупреждение.

5.5. Вие се съгласявате, че няма да ползвате услугите на сайта за други дейности, освен за предвидените от неговите създатели. Вие се съгласявате, че няма да използвате услугите на сайта и профилите в него за всякакъв вид комерсиална дейност (включително и не само, ескорт услуги, комерсиални или не свързани със запознанствата подкани, всякакъв вид материали поощряващи проституцията).

5.6. Вие се съгласявате, че в информацията за вашия профил, няма да включвате друга лична информация и координати за вас или за който и да е друг човек, освен тази, която ви е поискана от притежателя на сайта и която е задължителна и/или необходима за вашата регистрация и попълване на профил. Тази информация трябва да фигурира единствено и само на определените за това от притежателя на сайта места във вашата профилна страница. Ако подобна информация бъде включена във вашия профил, по преценка на притежателя на сайта, вие се съгласявате и давате разрешение на притежателя на сайта да направи следното : незабавно да деактивира и/или изтрие вашия профил, като така ще изгубите всичките си права в сайта. С цел отстраняване на нарушението, притежателя на сайта си запазва правото да премахне и заличи цялата или част от забранената или неподходяща за показване в сайта информация, и да позволи единствено на останалата - позволена от това споразумение информация, да бъде видима в сайта. След подобна интервенция, притежателия на сайта може, но не се задължава да възобнови регистрацията и правата на потребителя.

5.7. С вашата регистрация и с ползването на услугите на сайта, вие приемате, че неволно можете да бъдете изложени на обидни и нецензурирани материали в сайта, които може да са били публикувани от други потребители, хакери, или неопълномощени потребители. Моля отбележете, че съществува възможността, други потребители да използват получената информация за вас в действия, които може да ви навредят или наранят. Притежателят на сайта не носи отговорност за използването на всякакъв вид информация, която избирате да покажете, публикувате или разпространите на други потребители.

6. Съдържание в сайта

Сайтът www.damikanyat.bg предоставя достъп на своите потребители до определен тип информация.

6.1. Съдържание публикувано в сайта от неговите потребители Вие се съгласявате да публикувате задължителната за регистрацията ви точна и вярна информация, както и да публикувате подробна информация за вас във вашата профилна страница, която ще бъде достъпна за други потребители. Съгласявате се да не публикувате каквато и да е информация, която е нецензурирана, неподходяща за непълнолетни лица и/или не отговаря на изискванията и етиката на сайта. Притежателят на сайта си запазва правото да изтрива и/или променя материалите, които не отговарят на тук описаните условия.

6.2. Информация от трети лица Сайта може да съдържа връзки към други уеб странисти и ресурси на информация. В сайта може да се показват мултимедийни информации от трети лица (под формата на реклами например), за чието съдържание, притежателя на сайта не носи отговорност.

7. Авторски права на сайта

Името, логото и тяхното изписване, както и всички материали в сайта, изобразяващи визуалната и идейната същност на сайта, са защитени от авторското право и вие се съгласявате да не ги използвате по никакъв начин без изрично предварително допитване до притежателя на сайта и неговото ясно съгласие. В противен случай, вие се съгласявате, че нарушавате както закона за авторското право, така и настоящите условия за ползване на сайта, и можете да станете обект на юридически преследвания с цел защитата на това право.

8. Отговорност

Сайта www.damikanyat.bg и неговият притежател не носят никаква отговорност за възникнали събития, които могат да навредят, по какъвто и да е начин на потребителите на сайта, в следствие на използване на неговите услуги.

9. Промени в сайта

Потребителите на сайта ще бъдат известявани за настъпили промени в сайта.

Притежателят на сайта запазва правото да променя едностранно горе описаните общи правила и условия по всяко време без предварително предупреждение. Притежателят на сайта си запазва правото да променя и/или изтрива която и да е информация и материали в сайта, с цел тази информация и материали да не бъдат в конфликт с всичките горе описани условия. Тези промени в съдържанието могат да настъпят по всяко време, без предупреждение и по преценка на притежателя на сайта.

www.damikanyat.bg DAMIKANYAT/ДАМИКАНЯТ ООД Булстат/ЕИК : 202768328 Е-мейл за връзка : contact@damikanyat.bg